Een ongeluk zit in een klein hoekje

Heb je schade en wil je dit direct aan ons melden? Selecteer dan één van onderstaande blokken en vul het formulier in. (Bij een autoschade heeft een doordrukschadeformulier de voorkeur). Wij nemen de schade dan zo snel mogelijk in behandeling.

Je bent natuurlijk ook welkom bij ons op kantoor om de schade persoonlijk te melden.

Hierbij vast wat tips:

Tip 1

Vul – als het kan – de voorzijde van het schadeformulier direct in op de plek waar het ongeval is gebeurd. Doe dat zo volledig mogelijk. Controleer of ook de gegevens op het kopieformulier duidelijk zijn weergegeven. Noteer ook de namen, adressen en telefoonnummers van eventuele getuigen (dat kunnen ook mensen zijn die bij je in de auto zaten). De achterzijde van het formulier kun je later rustig thuis invullen, of bij ons op kantoor.

Tip 2

De ‘hokjes’ in het midden van het autoschade formulier zijn belangrijk. Lees goed wat er staat en vink alleen de voor jouw (A of B) juiste hokjes aan. Het is beter om een hokje dat “ongeveer” van toepassing is, niet aan te kruisen. Dit kan in de eventuele schuldvraagdiscussie tegen je werken. Teken zo goed  mogelijk de situatie na ( eventueel eerst op ander papier) en maak foto’s. Erken niet zomaar schuld. Zelfs als je je schuldig voelt, kan later blijken dat het juridisch toch anders ligt.

Tip 3

Let erop dat jij én de tegenpartij de voorkant van het formulier ondertekenen. Geef het ingevulde formulier alleen mee aan de tegenpartij als je van hem of haar ook een ondertekend formulier hebt ontvangen. Teken niet als je het niet eens bent met de situatie of de aangevinkte hokjes.